Beheersplan

Uit de risicoanalyse volgt een beheersplan.

Deze wordt op locatie afgeleverd en uitvoerig met u besproken.
Het beheersplan wordt geleverd in een papieren versie en digitaal op USB stick.
Zo is er de keuze om het beheer op papier bij te houden of op een computer, laptop of tablet.
Voor klanten met meerdere locaties of zeer uitgebreide beheersplannen is er zelfs een mogelijkheid om dit via een inlogsysteem te doen waarbij u kan zien of er op uw locaties wordt voldaan aan het beheer, waarbij men ook andere uit te voeren taken in kan voegen,
zoals bijvoorbeeld het keuren van gereedschappen of blusmiddelen.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier.