Hoe vaak komt het voor

Jaarlijks zijn er rond de 300 meldingen van patiënten die een legionellalongontsteking hebben opgelopen. Sommige jaren ligt het aantal patiënten wat hoger. Zo waren er in 2006 totaal 436 meldingen en in 2010 zelfs 466 meldingen van patiënten met een legionellalongontsteking.
Dit hogere aantal meldingen hangt samen met bepaalde weersomstandigheden.
Het werkelijke aantal patiënten ligt waarschijnlijk wat hoger dan het aantal meldingen.
Door beperkingen in de diagnostiek worden mogelijk niet alle patiënten gediagnosticeerd.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier.