Uitbesteding

Neemt uw beheersplan te veel tijd voor u in beslag of
wilt u uw kostbare tijd anders besteden,
dan kan ABC waterbeheer dit geheel of gedeeltelijk voor u overnemen en uitvoeren.
Uiteraard is dit maatwerk dat voor iedere organisatie anders kan zijn.
In goed overleg wordt er gekeken wat u precies wilt uitbesteden en wat niet.
U ontvangt maandelijks een rapportage over de verrichte werkzaamheden.

 

ABC waterbeheer ondersteunt diverse collega bedrijven 
op gebied van legionellapreventie.
Zoals bijvoorbeeld het maken van analyses, het controleren
van keerkleppen of interne controles.
Integriteit en vertrouwen speelt hierbij natuurlijk een cruciale rol
en is bij ABC waterbeheer in goede handen.