Wet en regelgeving

wetgevingLegionellapreventie is geregeld in wet, regelgeving en voorschriften.
 
Zoals de drinkwaterwet 2009, drinkwaterbesluit 2011, drinkwaterregeling 2011,
regeling legionellapreventie in drink en warmtapwater 2011,
regeling materialen en chemicaliën in drink en warmtapwatervoorziening,
ARBO beleidsregel 4.85 en 4.87a en b.
Abeidsomstandigheden wet artikel 10
Wet publieke gezondheid artikel 2
 
Daarbij moet uw drinkwaterinstallatie voldoen aan de NEN 1006 norm,
deze is weer uitgewerkt in de VEWIN waterwerkbladen. Vaak zijn er ook nog gemeentelijke verordeningen van toepassing.

Indien er sprake is van een prioritaire installatie,
dient de risicoanalyse door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf te zijn uitgevoerd.

Kortom heel veel wetten regels en voorschriften. Het komt er in het kort op neer,
dat als u eigenaar bent van een collectief leidingnet u er zorg voor dient te dragen,
dat uw medewerkers en bezoekers niet blootgesteld kunnen worden aan de legionellabacterie.

Het treffen van afdoende maatregelen is uw eigen verantwoordelijkheid.
Kunt u niet aantonen maatregelen getroffen te hebben tegen legionellabesmetting en wordt u geconfonteerd met een uitbraak,
dan kunt u privaatrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade
die de getroffen personen of instellingen lijden.

Meer weten, neem vrijblijvend contact met ons op middels het contactformulier.